Boorvliegen

Boorvliegen


Boorvliegen (Tephritidae) zijn bijzondere vliegenfamilie

met een mooie tekening op de vleugels.

De Boorvliegen (Tephritidae) zijn een vliegenfamilie die zich onderscheidt van andere vliegen, door de mooie en vaak bijzondere tekening van de vleugels bestaande uit vlekken banden, strepen en nog meer moois.

De naam Boorvliegen is ontleend aan het feit, dat de vrouwtjes hun eieren met behulp van hun legboor in levend plantenweefsel leggen.

Wereldwijd zijn er ongeveer 4.500 soorten bekend van deze familie, maar in Nederland moeten we het doen met slechts 83 waargenomen soorten.

Het betreft vrij kleine vliegen (2-7 mm), welke voor een leek vaak moeilijk te onderscheiden zijn van andere vliegensoorten.

De larven van Boorvliegen groeien op in plantendelen, zoals bloemhoofdjes, vruchten, stengels of bladeren.

Een klein deel van de verschillende soorten planten zich voort

op bijvoorbeeld fruitbomen, waarbij ze aanzienlijke schade kunnen veroorzaken aan de fruitteelt.

Naar deze soorten is vrij veel biologisch onderzoek gedaan, waardoor er veel bekend is over de manier van leven van

deze groep.

Naar de niet schadelijke soorten daarentegen is nog geen of nauwelijks onderzoek gedaan, waardoor er weinig bekend is over de leefwijze van deze soorten.

Tot dusver heb ik 9 soorten van deze familie voor de lens gehad, dus er valt nog genoeg te ontdekkenHieronder een aantal foto´s van soorten die ik tot dusver heb waargenomen: