Roofvogels

Roofvogels

Valken, Buizerds, Arenden & meer ...


Roofvogels, bekend van hun haaksnavels en vaak scherpe en gekromde klauwen, waarmee ze levende prooien vangen.

Maar veel soorten schromen niet om te foerageren op dode dieren of op afval.


Wie kent niet het beeld van een Valk die staat te "bidden" in de lucht of van een Buizerd op een paaltje, die met zijn scherpe ogen de omgeving afspeurt.

Nederland kent slechts 18 soorten roofvogels. Zo af en toe komt er eens een dwaalgast langs, maar ik hou het maar even bij de soorten die zich ook daadwerkelijk in ons land gevestigd hebben.


Tot dusver heb ik 7 soorten voor de camera gehad, dus ik zit bijna op de helft. Niet alle foto's zijn even goed van kwaliteit, maar voor mij is het nu even de soort die telt.

Komend seizoem op zoek naar meer en naar beter. ;-)


Hieronder een aantal foto´s van roofvogelsoorten die ik tot dusver gespot heb: