Geleedpotigen

Geleedpotigen


Geleedpotigen zijn koudbloedige dieren met een uitwendig skelet

van chitine, eventueel versterkt met calciumcarbonaat,

waarvan de poten een aantal gewrichten hebben.

Geleedpotigen vormen binnen het dierenrijk een bijzondere familie, waartoe onder andere spinnen, hooiwagens en teken behoren, maar ook schaaldieren als kreeften, garnalen en pissebedden.

Het is dus een algemeen misverstand, dat spinnen en hooiwagens tot de insecten behoren.

 

Deze familie wordt onderverdeeld in vier groepen, te weten de Tracheata (zes- en duizendpotigen), de Chelicerata (spinachtigen, degenkrabben & zeespinnen), de Crustacea (kreeftachtigen) en de Trilobita (trilobieten).

De laatste betreft  een uitgestorven groep, waarvan veel fossielen bekend zijn.

Persoonlijk vind ik dit een aparte familie. Als je de beschrijving

er op na leest, dan leer je onder andere dat spinnen en schorpioenen tot dezelfde groep behoren en dat pissebedden verwant zijn aan de garnaal en de kreeft.

 

Tot een jaar of drie geleden besteedde ik eigenlijk niet zoveel aandacht aan deze familie. Inmiddels heb ik de nodige foto's gemaakt en heb ik de Basisgids Spinnen aangeschaft.

Die laatste heeft mijn interesse voor met name de spinnen wel aangewakkerd en weet ik middels wat meer over de wijze van leven van verschillende spinnensoorten.

Inmiddels 30 soorten op de foto staan. Daarnaast nog een aantal Hooiwagens, Pissebedden en nog meer moois.


Hieronder een aantal foto´s van soorten die ik tot dusver heb waargenomen: