Soester Duinen

Soester Duinen


Een uniek natuurgebied, waar het zand nog mag stuiven.

De Soester Duinen zijn gelegen ten zuiden van Soest en zijn een onderdeel van de Utrechtse Heuvelrug, een stuwwal welke is gevormd tijdens de voorlaatste ijstijd.

Het gebied is gelegen aan weerszijden van de weg van Soest naar Soesterberg.


Aan de westzijde van de weg bevinden zich de Lange Duinen en aan de oostzijde de Korte Duinen.

De beide gebieden vormen de laatste open zandverstuivingen binnen de Utrechtse Heuvelrug.

 

Gebieden waar het zand nog vrij kan stuiven zijn zeldzaam in Nederland en daarom is dit unieke gebied in 1997 aangewezen als zijnde een Aardkundig Monument en heeft dus nu een beschermde status.

Het gebied staat ook wel bekend onder de naam de "Sahara van Soest"

Op 11 september 2015 heb ik een bezoek gebracht aan dit gebied. Startende vanaf station Soest heb ik een wandeling gemaakt over de Lange Duinen en vervolgens weer terug via de Korte Duinen.


Tijdens mijn wandeling heb ik kunnen genieten van zand, bos en hei en heb ik een aantal insectensoorten kunnen fotograferen, welke ik nog nooit eerder had waargenomen.

Soorten zoals bijvoorbeeld de Bijenwolf, de Hoornaarroofvlieg, de Goudgestreepte Kortschildkever en de Heideviltbij.

 

Meer informatie  over dit unieke natuurgebied kun je vinden op de websites van:


Aardkundige Waarden

Geologie van Nederland

Wikipedia


Hieronder een aantal foto´s van dit unieke natuurgebied.En hieronder nog een paar foto´s van een aantal waarnemingen.