Zeevogels

Zeevogels

Meeuwen, Sterns en andere zeevogels


Zeevogels, een term waarmee vogelsoorten worden aangeduid die zich hebben aangepast voor een leven langs de kust of op de zee.

Het betreft vogelsoorten uit verschillende families, zoals Alken, Meeuwen, Sterns, etc., vogels die gemeen hebben dat ze hun voedsel op zee verzamelen.

Maar veel van deze soorten gedijen ook prima aan land. Veel meeuwensoorten kom je ook in steden tegen en deze gedijen prima op al het eetbaars wat de mens zoal achter laat.

Iedereen kent wel de plaatjes van meeuwen die een harinkje weghappen van mensen bij een viskar.

Meest extreme voorbeeld van wat ik heb gezien is dat van meeuwen die leven op de glasbult bij een recyclingbedrijf en daar leven van de etensresten uit flesjes en potjes. Bizar.

Maar gelukkig kom ik in de kuststreken toch ook vogels tegen die gewoon foerageren op zee en daar visjes of krabbetjes vangen.

Mooi voorbeeld hiervan is de Papegaaiduiker hieronder, die terug van zee komt met een snavel vol kleine visjes.


Hieronder een aantal foto´s van zeevogelsoorten die ik tot dusver gespot heb: