Heidestein

Landgoed Heidestein


Een gevarieerd natuurgebied op de Utrechtse Heuvelrug.

Landgoed Heidestein is een groot natuurgebied, gelegen tussen Zeist en Driebergen. Het geheel is onderdeel van de Utrechtse Heuvelrug.

Het gebied omvat naald- en gemengde bossen met heidevelden, stuifzanden en waterpartijen, alsmede de overblijfselen van een aantal historische landgoederen.

Het terrein is in beheer bij het Utrechts Landschap, tezamen met het aangrenzende Landgoed Bornia.

Reeds voor de Middeleeuwen was er in deze omgeving al een omvangrijk bosgebied, afgewisseld met verspreid liggende akkers.

Door vergaande ontginning en de daarmee gepaard gaande houtkap, raakte de bodem uitgeput.

Door overbegrazing door schapen veranderde het bosgebied langzaam een kaal gebied met heidevelden en zandverstuivingen.

Aan het eind van de twintigste eeuw werd het gebied opnieuw bebost voor de productie van hout.


Tussen 1895 en 1975 is het gebied in gebruik geweest als landgoed.

De sporen hiervan zie je nog in het terrein, onder andere in de vorm

van een aantal waterpartijen en stenen bruggen.


Sinds 1975 is het gebied in eigendom van het Utrechts Landschap en

vormt het samen met de voormalige landgoederen Heidestein, Bornia en Noordhout één groot natuurgebied.


Op 14 augustus 2015, heb ik een zes uur durende fotosafari gemaakt door dit natuurgebied.


Hieronder een aantal foto´s van Landgoed Heidestein:En hieronder nog een aantal foto´s van mijn waarnemingen in dit gebied: