Wespen & Mieren

Wespen & Mieren


Wespen & Mieren behoren tot de orde der Hymenoptera,

een insectenorde met een grote variatie qua uiterlijk .

Er wordt geschat, dat er wereldwijd meer dan 300.000 soorten van deze orde bestaan, waarvan slechts één derde beschreven is. In Nederland wordt deze orde vertegenwoordigd door 5457 waargenomen soorten,


De bekendste vertegenwoordiger van deze groep is wel de Gewone wesp, de wesp die rond augustus menig terras onveilig maakt. Maar ook de mier is voor de meeste mensen geen onbekende.


Uit de hierboven genoemde aantallen blijkt wel, dat er een grote diversiteit binnen deze orde moet zijn.

De leefwijze van de verschillende soorten is nogal divers. Sommige soorten leven solitair en zetten hun eitjes af op bladeren, daar waar andere soorten, zoals bijvoorbeeld de mieren, hele kolonies vormen en gezamelijk zorg dragen voor hun nageslacht.


Andere soorten zijn weer parasitair en zetten hun eitjes af in een gastheer en de larven ontwikkelen zich in deze gastheer en eten deze gastheer van binnenuit op.

 Hieronder een aantal foto´s van soorten die ik tot dusver heb waargenomen: