De Haarplas

De Haarplas


Het resultaat van een werkverschaffingsproject

in de jaren dertig.

De Haarplas is gelegen in de buurt van het buurtschap Diffelen (ongeveer halfweg Ommen en Hardenberg), omringd door de naald- en loofbossen van Boswachterij Hardenberg.

De plas werd in de jaren 30 van de vorige eeuw aangelegd door werkelozen, in het kader van een werkverschaffingsproject.


Begin 2000 heeft Staatsbosbeheer de vijver grootscheeps aangepakt om de natuurwaarde te vergroten.

De oeverzone rond de vijver is vrijgemaakt van zware begroeiing en loopt nu geleidelijk af richting de waterkant.

Hierdoor is een afwisselende vegetatie ontstaan, welke in trek is bij verschillende diersoorten.

In het voorjaar van 2017 was ik bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe fotoseizoen. Eén van onderdelen van mijn wensenlijstje was het fotograferen van een libelle uit de familie der Rombouten, een familie waar ik tot dusver nog geen exemplaar voor de camera gehad had.

Na het bestuderen van deze familie op waarneming.nl ontdekte ik, dat één van de soorten binnen deze familie, de Plasrombout, meerdere keren was waargenomen rond de Haarplas.

Op 17 juni ben ik op fotosafari geweest rond de Haarplas en met succes. Na ongeveer een uur trof ik 2 Plasrombouten nabij de vogelkijkhut en heb ik een paar mooie foto´s kunnen maken.

Missie geslaagd. ☺


Hieronder een aantal foto´s van de Haarplas:En hieronder nog een paar foto´s van een aantal waarnemingen.