Insecten (Overig)

Insecten (Overig)


Gaasvliegen, Oorwormen, Schietmotten, Schorpioenvliegen,

Zilvervisjes en nog meer kleine insecten families.

Binnen de insectenwereld komen een aantal families voor, met slechts een beperkt aantal vertegenwoordigers.

Families zoals bijvoorbeeld de Oorwormen, waarvan er in Nederland slechts vijf verschillende soorten voorkomen.


Het voert naar mijn idee te ver, om een aparte pagina te gaan wijden aan al deze kleine families, vandaar dat ik deze wil tonen binnen één pagina.


Veel soorten van deze families vallen vaak direct op vanwege hun unieke uiterlijk, zoals bijv. de Schorpioenvliegen, waarvan het mannetje een staartuiteinde heeft wat sterk lijkt op dat van een Schorpioen.

In de begin jaren had ik slechts enkele exemplaren uit deze groep voor de camera gehad, maar inmiddels is het aantal al gestegen naar 24 soorten en nog eens 4 verzamelsoorten die verder niet op naam te brengen zijn


Van alle families heb ik eigenlijk alleen van de Kokkerjuffers en de Mensluizen nog geen exemplaar op de foto. Je zult begrijpen dat ik daar bij de laatste familie eigenlijk niet rouwig om ben. ;-)


Hopelijk lukt het mij om in de toekomst nog meer exemplaren van families met de camera vast te leggen. Bij de Kakkerlakken en de Kameelhalsvliegen staat de teller helaas pas op één.

Blijft nog iets te wensen over dus.


Hieronder een aantal foto´s van soorten die ik tot dusver heb waargenomen: