Insecten (Overig)

Insecten (Overig)


Gaasvliegen, Oorwormen, Schietmotten, Schorpioenvliegen,

Zilvervisjes en nog meer kleine insecten families.

Binnen de insectenwereld komen een aantal families voor, met slechts een beperkt aantal vertegenwoordigers.

Families zoals bijvoorbeeld de Oorwormen, waarvan er in Nederland slechts vijf verschillende soorten voorkomen.


Het voert naar mijn idee te ver, om een aparte pagina te gaan wijden aan al deze kleine families, vandaar dat ik deze wil tonen binnen één pagina.


Veel soorten van deze families vallen vaak direct op vanwege hun unieke uiterlijk, zoals bijv. de Schorpioenvliegen, waarvan het mannetje een staartuiteinde heeft wat sterk lijkt op dat van een Schorpioen.

Helaas heb ik veel van deze soorten, zoals bijv. Kokerjuffers, Kameelhalsvliegen, Mensenluizen, Stofluizen, etc., nog nooit gezien en dus ook nog nooit op de foto kunnen vastleggen.


Families waarvan ik er tot op heden tenminste één voor de lens gehad heb zijn de Elzenvlieg, Kakkerlak en de Oorworm.  Bij de Eendagsvliegen zit ik inmiddels op 2, Schorpioenvliegop 4 en bij de Gaasvliegen op 5 soorten.

Bij de Schietmotten heb ik inmiddels meer succes gehad, blijkens het feit dat ik inmiddels 7 soorten op de foto heb.

Zo zie je maar weer, de aanhouder wint.


Hopelijk lukt het mij om in de toekomst ook de andere families met de camera vast te leggen.


Hieronder een aantal foto´s van soorten die ik tot dusver heb waargenomen: