Woldlakebos

Woldlakebos


Een uniek moerasbos hetgeen onderdeel uitmaakt van

Nationaal Park Weerribben-Wieden.

Het Woldlakebos is een moerasbos, hetgeen gelegen is even ten noorden van Scheerwolde in de provincie Overijssel.

Het gebied is onderdeel van Nationaal Park Weerribben-Wieden.


Het is een moerasbos gelegen in voormalig laagveengebied.

Het is een afwisselend gebied met natte loofbossen, rietvelden, met veel sloten en natte plekken. Het geheel wordt ontsloten door brede zandpaden en grasstroken.


Het is het ideale leefgebied voor o.a. libellen en vlinders. Er zijn tot dusver 40 verschillende soorten libellen en 30 soorten dagvlinders gesignaleerd in dit gebied.

Onder de waargenomen libellen bevinden zich een aantal bijzondere soorten, zoals de zeer zeldzame Kempense heidelibel en de eveneens zeldzame Noordse winterjuffer.


Ook bij de waargenomen vlinders bevinden zich een aantal bijzondere soorten, zoals de Zilveren maan en de Grote weerschijnvlinder, hoewel ik van de eerste geen recente waarnemingen heb kunnen ontdekken.


Op vrijdag 9 augustus 2019 heb ik een bezoek gebracht aan dit gebied, samen met Auke Bleeker en op 10 augustus heb ik nog een solo rondje gedaan.


Hieronder een aantal foto´s van het Woldlakebos:En hieronder nog een paar foto´s van een aantal waarnemingen.