Wantsen & Cicaden

Wantsen & Cicaden


Wantsen en Cicaden vormen samen met de Bladluizen

de orde der halfvleugeligen of snavelinsecten.


(Deze pagina ondergaat momenteel de nodige aanpassingen.)

Wereldwijd zijn er meer dan 80.000 soorten van deze orde beschreven. In Nederland zijn er van deze orde 2157 soorten waargenomen, waarvan 684 wantsen, 989 bladluizen en 484 cicaden.

Hiervan hebben zich respectievelijk 622 wantsen, 609 bladluizen en 415 soorten cicaden zich ook daadwerkelijk in ons land gevestigd. Van vestiging is pas sprake als een soort zich gedurende een langere periode in ons land gehandhaafd en voortgeplant heeft.

Alle drie de families leven voornamelijk van plantsappen en kunnen daar door ook een ware plaag zijn.

Snavelinsecten zijn een complexe groep insecten, daar de diverse soorten er vaak totaal verschillend uitzien.

De verschillende cicaden zijn nog enigszins gelijkend, maar de wantsen en de bladluizen kennen een enorme variatie in lichaamsvorm en levenswijze.

Inmiddels heb ik 73 soorten en 8 verzamelsoorten van deze orde op foto staan. Een verzamelsoort is een soort die helaas niet exact op naam te brengen is, maar waarvan wel duidelijk is tot welke familie hij of zij hoort.

Hieronder volgen een aantal fotoblokken met begeleidende tekst over de diverse families


Hieronder een aantal foto´s van soorten die ik tot dusver heb waargenomen:Blindwantsen- Miridae


De Blindwantsen familie is verreweg de grootste wantsenfamilie in Nederland en telt 237 verschillende. Hiervan heb ik er slecht 15 op de foto, dus er valt nog veel te ontdekken voor wat betreft deze familie.Schildwantsen - Pentatomidae


De Schildwantsen familie kent in Nederland 32 soorten, waarvan ik er inmiddels 11 op de foto heb. Ik zit dus ongeveer op een derde. De in de banner getoonde Groene schildwants is wellicht de bekendste wants, een soort die je vanaf het vroege voorjaar tot diep in de herfst aan kunt

treffen.Voortplanting bij Wantsen


Hieronder heb ik een aantal foto's verzameld, die de voortplanting bij wantsen in beeld brengen. Helaas heb ik niet het totale proces van een bepaalde soort in beeld, maar dat maakt voor dit verhaal verder niet uit, daar de plaatjes op zich wel een beeld geven van het geheel.

De voortplanting start met een paring, waarbij man & vrouw de achterlijven tegen elkaar aanhouden. Dit is een "standje" wat je bij meer insecten ziet. Na de paring zet het vrouwtje haar eitjes af in kleine groepjes op een blad.Cicaden - Auchenorrhyncha


Cicaden zijn een groep van insecten, waarvan er wereldwijd ongeveer 40.000 verschillende soorten beschreven zijn. In Nederland komt het bescheiden aantal van slechts 440 soorten voor. Veel soorten blijven klein en zijn daardoor minder opvallend. De Groene bladcicade bijvoorbeeld wordt maar zo'n 3,5 mm groot. Soms zie je ze wel eens in de tuin, van die kleine vliegende lichtgroene streepjes. De Provençaalse cicade daarentegen wordt wel zo'n 40-50 mm groot en valt dus meer op. Dit is echter meer een soort van de zuidelijke landen van Europa en wordt hier in Nederland maar zelden gezien. De afgelopen 20 jaar slechts 20 keer.

Cicaden voeden zich met plantensappen en komen soms in grote aantallen voor op landbouwgewassen en worden dan gezien als een plaag. Het bijzondere is, dat cicaden bij het verteren van hun voedsel worden geholpen door bepaalde bacterie soorten.