Veenstee

Veenstee (Landgoed Berkenrode)


Een klein voormalig hoogveengebied nabij Barger-Compascuum.

De Veenstee is een klein voormalig hoogveengebied, hetgeen onderdeel is van het grote natuurreservaat Veenland, waarvan het Bargerveen het grootste deel uitmaakt.

Beiden zijn een restant van het Boutangermoeras, een groot hoogveengebied wat zich uitstrekte van Oost-Groningen tot en met Zuidoost-Drenthe en wat voor een deel ook in Emsland lag.

Dit gebied is vanaf de middeleeuwen grotendeels ontgonnen en nu resteren er nog enkele natuurreservaten.

Oorspronkelijk was dit gebied bekend onder de naam Landgoed Berkenrode, maar sinds oktober 2018 draagt het officieel de naam VeenSTEE.


Het gebied omhelst de nodige petgaten, hoogveenpakketten en wat jonge, spontaan gegroeide berkenbosjes. 

Het gebied biedt onder andere onderdak aan zoogdieren, zoals Vossen en Reeën, diverse vogelsoorten, waaronder de Blauwborst en de Staartmees, en nog veel meer moois.

Een klein gedeelte van het gebied is in eigendom van het Veenpark te Barger-Compascuum. In dit gedeelte bevindt zich nog een smalspoorbaan, via welke de bezoekers van het Veenpark een ritje door het veen kunnen maken.

Voor natuurliefhebbers is dit een mooi kleinschalig gebied, goed voor een wandeling van 1-1½ uur.


Hieronder een aantal sfeerbeelden van dit natuurgebied:En hieronder nog een setje foto´s van aantal van mijn waarnemingen uit dit gebied: