Rupsen

Rupsen


Wat eerst kruipend door het leven gaat, zal later vliegen.

Ik ga er van uit, dat over het algemeen iedereen weet, dat een rups de larve van een vlinder is. Een rups is de tweede fase in de levenscyclus van een vlinder. De eerste fase is een eitje.


Rupsen zijn er in vele varianten. Sommige rupsen zijn groen of bruin, zodat ze zo min mogelijk opvallen tussen de planten en andere rupsen zijn juist weer felgekleurd, in een poging om natuurlijke vijanden af te schrikken.


Daarnaast zijn er soorten die vrijwel kaal zijn, daar waar andere soorten (bijv. de Grote beer) weer ruig behaard zijn. De rups van een Dagpauwoog daarentegen heeft weer een soort stekels op het lichaam. Dit alles ook om vijanden af te schrikken.

Een rups voedt zich met plantaardig materiaal en is een echte veelvraat. Tijdens de groeifase barst een rups een aantal keer letterlijk uit zijn vel, maar gelukkig zit er onder dit vel weer een nieuw "jasje" van een paar maten groter.

Na een aantal weken is een rups volgroeid en na de laatste vervelling verpopt hij zich.


Rupsen zijn geliefd als voedselbron (onder andere bij vogels) vanwege het hoge proteïnegehalte. Een aantal soorten wordt met rust gelaten, omdat deze giftig zijn.

De rupsen zijn dermate geliefd als voedsel, dat van sommige soorten slechts 1-5% uiteindelijk uitgroeit tot een volwassen vlinder.


Hieronder een aantal foto´s van rupsen die ik tot dusver heb waargenomen: