Weekdieren & Ongewervelden

Weekdieren & Ongewervelden


Schelpen, slakken, kwallen en nog meer ...

Ongewervelden zijn zoals de naam al doet vermoeden, dieren zonder wervelkolom of ruggengraat. De term ongewervelden werd in de 18e eeuw ingevoerd door de Franse bioloog Jean-Baptiste de Lamarck, met het doel om dit soort dieren te onderscheiden van de gewervelde dieren.


Tot deze groep behoren onder andere Wormen, Slakken, Schelpen, Kwallen en nog meer moois.

Toen ik in 2011 begon met mijn natuurfotografie hobby, was dit eigenlijk een diergroep die ik volledig links liet liggen, tot dat mij opviel, dat er eigenlijk wel verschillende Slakken rondkropen in mijn tuin.

Daarnaast kwam ik tijdens de vele vakanties op Terschelling de nodige schelpen op het strand tegen en een nieuwe interesse was geboren.


Hieronder een overzicht van de verschillende soorten die ik tot dusver gezien heb:


Slakken of buikpotigen - Gastropoda

Slakken of buikpotigen (Gastropoda) zijn een klasse uit de stam van weekdieren. De naam buikpotigen is te danken aan de gespierde onderzijde van het langwerpige lichaam, welke voor de voortbeweging van het dier zorgt. Tot op heden zijn er in Nederland 369 verschillende soorten gesignaleerd, waarvan zich er 226 ook daadwerkelijk in ons land hebben gevestigd.

Slakken zijn de enige weekdieren waarvan er ook soorten op het land leven. De meeste slakken leven echter in zee en daarnaast zijn er ook soorten die een voorkeur hebben voor zoet water.

In grote lijnen valt deze klasse te verdelen in huisjesslakken en naaktslakken. Daarnaast valt er nog een onderscheidt te maken in aaseters, planteneters, detritus-eters en jagende vleeseters. Met detritus wordt gedoeld op dood organisch materiaal.

Eerlijk gezegd ben ik mij pas dit jaar (2017) gaan interesseren voor slakken. Eerder liet ik deze weekdieren links liggen, maar op

een gegeven moment viel mij op, dat er redelijk wat verschillende soorten in onze tuin rondkropen.

Sinds enige tijd ben ik in het bezit van de Basisgids Slakken van Bert Jansen en kan ik mij verder verdiepen in de wereld der slakken.


Schelpen (Tweekleppigen) - Bivalvia

Tweekleppigen of domweg schelpen zijn weekdieren zonder duidelijke kop of iets dergelijks. De dieren leven in een uit twee kleppen bestaand uitwendig omhulsel, de schelp. De kleppen zijn meestal vrijwel gelijk van vorm en zijn op een centraal scharnierend punt met elkaar vebonden. In de Nederlandse wateren komen iets meer dan honderd verschillende soorten voor, zowel in zoet- als in zoutwater.

De schelpen zijn onderverdeeld in vier klassen, waarvan de Heterodonta de grootste groep is met zo'n 86 soorten. Tot deze klasse behoren onder andere de Kokkels en de Mesheften.

Schelpen zijn filteraars die leven van fytoplankton en andere kleine organismen en voedseldeeltjes die in het water zweven. Ze zeven hun voedsel uit het water met behulp van hun kiewen. Later wellicht meer over de leefwijze van Schelpen.


Kwallen - Cnidaria


Overige ongewervelden