Libellen & Juffers

Libellen & Juffers


Libellen zijn een insectenorde, waarvan er in Nederland

71 verschillende soorten zijn aangetroffen.

Binnen deze orde wordt er onderscheid gemaakt tussen echte libellen (45 soorten) en juffers (26 soorten).

De echte libellen worden over het algemeen groter (29-84 mm) dan juffers (25-49 mm).

Juffers zijn lichter gebouwd, hebben een rond dun achterlijf en kleine ogen die ver uit elkaar staan.

Echte libellen hebben een groter borststuk, een dikker achterlijf en grotere ogen die elkaar raken.

De echte libellen zijn verdeeld  over 5 families, te weten de Bronlibellen, Glanslibellen, Glazenmakers, Korenbouten en Rombouten.

Bij de juffers is er sprake van 4 families, te weten de Beekjuffers, Breedscheenjuffers, Pantserjuffers en Waterjuffers.


De verschillende soorten binnen een familie zijn soms moeilijk van elkaar te onderscheiden en slechts te herkennen aan de hand van minime verschillen in kleur en tekening.Hieronder een aantal foto´s van soorten die ik tot dusver heb waargenomen: