Zoogdieren

Zoogdieren


Zoogdieren, een klasse van gewervelde, warmbloedige en levendbarende dieren,

een klasse waartoe ook de mens behoort.


Zoogdieren vormen binnen het dierenrijk een klasse van gewervelde, warmbloedige en levendbarende dieren, waarvan de moederdieren melk produceren en hun jongen zogen.

Ook de mens behoort tot deze klasse


Daarnaast kent deze klasse zowel vliegende - (vleermuizen), lopende – (o.a. herten) als zwemmende dieren (walvissen) en daarnaast ook nog een onderscheid in vleesetende - en plantenetende soorten.


Daar Macro Wereld is gewijd aan de natuur, wil ik mij op deze pagina beperken tot de in het wild voorkomende soorten en gedomesticeerde soorten, zoals bijvoorbeeld boerderijdieren, even buiten beschouwing laten.


Binnen Nederland wordt deze klasse vertegenwoordigd door 68 verschillende soorten, welke zijn verdeeld over een zevental ordes.

Deze zeven ordes zijn:


Evenhoevigen (Herten & Zwijnen)

Roofdieren (Vossen, Marterachtigen & Zeehonden)

Walvisachtigen (Dolfijnen & Bruinvissen)

Vleermuizen

Insecteneters (Egels, Spitsmuizen & Mollen)

Haasachtigen (Haas & Konijn)

Knaagdieren (Bever, Muizen, Ratten & Eekhoorns)


Vroeger kenden we ook nog de orde der Walrussen, maar die komen helaas niet meer voor in de Nederlandse Kustwateren.


Daarnaast kennen we in Nederland ook nog zoogdieren die van elders geïmporteerd en hier in de natuur uitgezet zijn, zoals bijvoorbeeld Heckrunderen, Konikspaarden & Schotse Hooglanders. En sinds kort heeft natuurlijk de Wolf zijn comeback gemaakt.


Hieronder een aantal foto´s van zoogdieren die ik tot dusver heb waargenomen: