Vlinders

Vlinders

Vlinders zijn een insectenorde, waarvan er in Nederland

2458 verschillende soorten zijn aangetroffen.

Wereldwijd zijn er meer dan 160.000 soorten vlindersoorten beschreven, waarvan er in Nederland 2458 zijn gesignaleerd. Hiervan hebben 2206 soorten zich ook daadwerkelijk in ons land gevestigd.

Binnen deze orde wordt er onderscheid gemaakt tussen dag-, nacht- en microvlinders.

De grootste groep wordt gevormd door de nachtvlinders en micros, terwijl de dagvlinders slechts met 114 soorten vertegenwoordigd zijn.

We moeten de benaming dag- en nachtvlinders niet al te letterlijk nemen. Met dagvlinders worden de vlinders aangeduidt, die overdag actief zijn.

Onder de nachtvlinders zijn daarentegen ook soorten, die overdag actief zijn, hoewel de naam anders suggereert.


Aan deze pagina wil ik er nog eens drie koppelen, waarbij ik dieper in ga op de drie verschillen groepen.

 


Hieronder een foto & linkje naar de drie verschillende groepen:

(Van de groepen die onderstreept zijn heb ik inmiddels een begin gemaakt met de pagina.)


Aurelia´s, Blauwtjes, Dikkopjes

en nog meer moois.


Grasmotten, Langsprietmotten,

Vedermotten, etc.,

variatie genoeg.


Nachtvlinders


To do ...


En hieronder een aantal foto´s van soorten die ik tot dusver heb waargenomen: