Nieuwe Soorten

Nieuwe Soorten

Foto´s van nog niet eerder waargenomen soorten.

Sinds begin april ben ik weer regelmatig op pad geweest en heb ik weer de nodige insecten e.d. op foto weten vast te leggen.

Onder de duizenden foto´s die ik inmiddels weer gemaakt heb, zijn ook foto´s van soorten die ik nog niet eerder voor de camera gehad heb.

Deze foto´s wil ik met jullie delen op deze nieuwe pagina.

Tot de nieuwe soorten behoren o.a. een aantal nachtvlinders, spinnen, vliegen, een zandhagedis, boomkikkers, etc., etc.

 

Hieronder volgt een fotooverzicht van deze nieuwe soorten.

Het spreekt voor zich, dat de foto´s ook verwerkt zullen worden in de betreffende pagina´s.

 

Bert de Ruiter

Dreams don´t work unless you do.