Spinkhanen & Krekels

Sprinkhanen & Krekels

Sprinkhanen zijn een insectenorde, waarvan er in Nederland

69 verschillende soorten zijn aangetroffen.

Wereldwijd zijn er van deze orde ongeveer 25.000 soorten beschreven.

Hiervan zijn er in Nederland 69 aangetroffen en hebben er zich 47 soorten ook daadwerkelijk in ons land gevestigd.

 

Binnen deze soort wordt er onderscheid gemaakt tussen de krekelachtigen (of langsprietigen) en de sprinkhaanachtigen (of kortsprietigen).

 

Er zijn twee families die onder de sprinkhaanachtigen vallen, te weten de Veldsprinkhanen en de Doornsprinkhanen.

Bij de krekelachtigen onderscheid men 5 families, te weten de Boom-, Grotten- en Sabelsprinkhanen, alsmede de Krekels en de Veenmollen.

 

Hieronder volgt een fotooverzicht van de soorten die ik tot dusver met de camera heb weten vast te leggen.

Het gaat te ver om al mijn sprinkhaanfoto´s op deze pagina te tonen.

Voor meer sprinkhaanfoto´s kun je terecht in de bijbehorende gallerij,

via de onderstaande knop:

Bert de Ruiter

Dreams don´t work unless you do.