Microvlinders

Microvlinders

Microvlinders of kortweg Micro´s behoren tot de orde der vlinders,

maar worden vaak apart benoemd vanwege hun geringe grote.

Microvlinders behoren tot de orde der vlinders, maar sinds het einde van de 19e eeuw wordt deze groep onderscheiden op basis van een aantal taxonomische aspecten.

We moeten de term micro echter niet te letterlijk nemen, want de grootste microvlinder, de Rietsnuitmot, is met zijn spanwijdte van 35mm groter dan sommige vlinders die niet tot de Micro´s worden gerekend.

De kleinste microvlinder daarentegen, de Berkenmineermot, heeft slechts een spanwijdte van 3½mm.

 

Een duidelijke aantal voor de grootte van de groep microvlinders is er eigenlijk niet te noemen, daar er tussen de wetenschappers nog verschil van mening bestaat of bepaalde soorten zoals bijv. de Sint-Jansvlinder nu wel of geen micro zijn.

Maar als ik de boeken er op nalees, zal het aantal soorten micro´s ergens tussen de

1400-1500 liggen.

 

Hieronder volgt een fotooverzicht van de soorten die ik tot dusver met de camera heb weten vast te leggen.

Bert de Ruiter

Dreams don´t work unless you do.