Insecten (Overig)

Insecten (Overig)

Gaasvliegen, Oorwormen, Schietmotten, Schorpioenvliegen,

Zilvervisjes en nog meer kleine insecten families.

Binnen de insectenwereld komen een aantal families voor, met slechts een beperkt aantal vertegenwoordigers.

Families zoals bijvoorbeeld de Oorwormen, waarvan er in Nederland slechts vijf verschillende soorten voorkomen.

Het voert naar mijn idee te ver, om een aparte pagina te gaan wijden aan al deze kleine families, vandaar dat ik deze wil tonen binnen één pagina.

Veel soorten van deze families vallen vaak direct op vanwege hun unieke uiterlijk, zoals bijv. de Schorpioenvliegen, waarvan het mannetje een staartuiteinde heeft wat sterk lijkt op dat van een Schorpioen.

Veel soorten die onder deze families vallen, zoals bijv. Kameelhalsvliegen, Kokerjuffers, Mensenluizen, Stofluizen, etc., heb ik ook nog nooit kunnen fotograferen.

Families waarvan ik er tot op heden tenminste

één voor de lens gehad heb zijn de

Eendagsvlieg, Elzenvlieg, Gaasvlieg, Kakkerlak, Oorworm, Schietmot en Schorpioenvlieg.

Hopelijk lukt het mij om in de toekomst ook de andere families met de camera vast te leggen.

Hieronder volgt een fotooverzicht van de soorten die ik tot dusver wel met de camera heb weten vast te leggen.

 

Bert de Ruiter

Dreams don´t work unless you do.