Geleedpotigen

Geleedpotigen

Geleedpotigen zijn koudbloedige dieren met een uitwendig skelet

van chitine, eventueel versterkt met calciumcarbonaat,

waarvan de poten een aantal gewrichten hebben.

Persoonlijk vind ik dit een hele aparte familie. Als je de beschrijving er op na leest, dan leer je onder andere dat spinnen en schorpioenen tot dezelde groep behoren en dat pissebedden verwant zijn aan de garnaal en de kreeft.

 

Het betreft hier een familie, waar ik tot dusver nog niet zoveel aandacht besteed heb.

 

Hieronder volgt een fotooverzicht van de soorten die ik tot dusver met de camera heb weten vast te leggen.

Geleedpotigen vormen binnen het dierenrijk een bijzondere familie, waartoe onder andere insecten als spinnen, hooiwagens en teken behoren, maar ook schaaldieren als kreeften, garnalen en pissebedden.

 

Deze familie wordt onderverdeeld in vier groepen, te weten de Tracheata (zes- en duizendpotigen), de Chelicerata (spinachtigen, degenkrabben & zeespinnen), de Crustacea (kreeftachtigen) en de Trilobita (trilobieten).

De laatste betreft een uitgestorven groep, waarvan veel fossielen bekend zijn.

Bert de Ruiter

Dreams don´t work unless you do.